Tvoříme ortofotomapy leteckým snímkováním

Polohová přesnost a tvarová věrnost
Úplné a přehledné zobrazení zemského povrchu
Sledování vývoje stavu v časových úsecích
Pro více informací scrollujte

Ortofotomapa je věrný
a srozumitelný obraz zemského povrchu

Ortofotomapa je dílo složené z mozaiky leteckých měřických snímků umístěné v souřadnicovém systému a opravené dle výškových poměrů území do roviny. Zachovává si vlastnosti, jaké mají mapy - měřítko, souřadnicový systém a směrovou orientaci. Vysokou vypovídající schopností, úplností, přehledností a detaily odráží skutečný stav zemského povrchu a je spolehlivým zdrojem informací.

Nepravé ortofoto

Je v souřadnicovém systému, ale v náklonu (zákryty)
Nelze přesně odměřovat (méně věrohodné)
Zkreslené zobrazení půdorysu
Vhodné pro účely orientace

​​Pravé ortofoto

Je v souřadnicovém systému v pravoúhlé projekci
Možnost přesného odměření (věrohodnější)
Reálné zobrazení půdorysu
Vhodné pro tvorbu dalších výstupů

Potřebujete zobrazit skutečný stav?

Pořídíme Vám přesnou ortofotomapu s věrným zobrazením terénu. Díky pořízení ve skutečných barvách je její obraz pro většinu uživatelů mnohem lépe čitelný. Přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků. Hodí se i pro zaměření nebezpečných a těžko dostupných lokalit, sledování vývoje stavu lokality nebo objektu v časových úsecích.

Mám zájem

K jakým účelům slouží letecké snímky a ortofotomapy

Projektování
pozemkových úprav
Tvorba digitálního modelu
terénu a povrchu
Mapování a digitalizace
v GIS
Vyhodnocení zdravotního stavu vegetace
Nalezení tepelných ztrát

Malé území

Pro přesnější a méně rozsáhlé práce, případně pro vertikální mapování se využívá dron.

Polohová přesnost 1–6 cm/px

Střední území

Větší plochy intravilánu i extravilánu jsou snímány bezpilotním letounem s tlačným motorem (křídlo).

Polohová přesnost 4–6 cm/px

Velké území

Velká území jsou snímána letadlem v kombinaci s leteckou kamerou a gyrostabilizačním rámem.

Polohová přesnost 1–6 cm/px

Typy ortofotomapy

Ve vysokém rozlišení
Bez omezení minimální a maximální plochy zaznamenaného území
V libovolném souřadnicovém systému
V klasickém barevném i infračerveném spektru
Pravé ortofoto – bez zakrytých míst
z výškových budov

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

1950
1959
1968
1977
1986
1990

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

1950
1959
1968
1977
1986
1990

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

1950
1959
1968
1977
1986
1990

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

1950
1959
1968
1977
1986
1990

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

1950
1959
1968
1977
1986
1990

Prohlédněte si galerii historických ortofotomap obce Kuřim

1950
1959
1968
1977
1986
1990

HRDLIČKA spol. s r.o.

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací
a vodohospodářství.

naše stránky
Děkujeme za přihlášení.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontaktujte
nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.
Sledujte nás

HRDLIČKA spol. s r.o.
náměstí Kněžny Ludmily 45, 26601 Tetín

IČO: 186 01 227 | DIČ: CZ186 01 227